Sleduj Zdarma

Sleduj Zdarma

Komedie

alt
Komedie
USA, 2006, 108 min

Obsah:

Architekt Carl Peterson se právě oženil s Molly, dcerou sv�ho š�fa, ale šťastn� dny pro zamilovaný pár záhy skončí. Do jejich krásn�ho domu se totiž nastěhuje Randy Dupree, Carlův nejlepší kámoš, který zrovna nemá kde bydlet a taky hledá práci. Dohoda "jen na pár dní" se záhy zdá jako věčnost a navíc je zde Carlův tchán (Michael Douglas), který se nehodlá smířit s tím, že si jeho jediná dcera vzala nulu...
alt
Komedie / Horor
USA, 2005, 75 min

Obsah:
T�m, kdo bude letos na V�noce rozd�vat d�rky nen� star� dobr� Santa, ale Satan. Ten totiž před tis�ci lety prohr�l ve hře s andělem a od t� doby musel dělat Santu. Teď ale jeho trest konč� a on si konečně může vyl�t zlost za všechno dobr�, co kdy musel udělat...
alt
Komedie / Romantick�
USA, 2008, 112 min

Obsah:
Hudobn�k Peter (Jason Segel) sa pred časom rozišiel so svojou priateľkou, telev�znou hviezdou Sarah (Kristen Bell). Zistil, že bez Sarah sa mu zr�til cel� svet a aby si prečistil hlavu, rozhodol sa pre oddych na Havaji. Tu sa ale stret�va so svojou nočnou morou – jeho ex-priateľka a jej nov� priateľ Aldous (Russell Brand) si na prežitie šťastn�ch chv�ľ pri mori vyhliadli ten ist� hotel ako Peter.
alt
Akčn� / Rodinn� / Komedie / Dobrodružn�
USA, 2005, 102 min

Obsah:
V nov�m dobrodružstv� studia Walt Disney uvid�te plno superhrdinů i popul�rn� hollywoosk� herce Kurta Russella a Kelly Preston. Prvn� rok na středn� škole je vždycky obt�žn�. T�m v�c, když nastupujete na středn� školu pro superhrdiny, rodiče jsou legend�rn� zachr�nci světa Velitel (Russell) a Raketa (Preston), ale u v�s se zat�m neobjevil ani sebemenš� n�znak nějak�ch zvl�štn�ch schopnost�. Ten nešťastn�k se jmenuje Will Nezdoln� a pot�že ho prov�zej� od prvn�ho dne. Nakonec ale i on objev� sv� superschopnosti. Ty by mu ale byly m�lo platn�, kdyby neměl skvěl� parť�ky!
alt
Komedie / Romantick�
USA, 2008, 148 min

Obsah:
Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpět a tentokr�t na velk�m pl�tně. Čtyři roky po skončen� šest� s�rie seri�lu přich�z� jeho producenti s dlouho oček�vanou celovečern� verz�. Jakmile Pan Božsk� zachr�nil Carrie z jej�ho probl�mov�ho vztahu v Pař�ži, odhodlal se konečně jejich vztah zlegitimizovat a př�pravy na velk� svatebn� den můžou zač�t. Charlotte nepřest�v� toužit po vlastn�m d�těti, Miranda zaž�v� prvn� trhliny v jej�m dosud perfektně funguj�c�m manželstv� a Samantha st�le vyhled�v� nov� milostn� dobrodružstv�. Dočk�me se všeho toho, co m�me na tomto seri�lu r�di – kr�sn�ch šatů a bot, zaj�mav�ch milostn�ch probl�mů a samozřejmě i spousty sexu.
 
Sleduj Zdarma