Sleduj Zdarma

Sleduj Zdarma

Horory

alt
Horor
USA / Kanada, 2006, 90 min

Obsah:

Poslední vojenský experiment v Millhaven Research Facility vytvořil místo supervojáka neovladateln� zvíře a tým expertů chce za poctiv� americk� dolary opravu. Na konkurzu vybere 4 úpln� outsidery, kteří mají být těmi pravými. Nastanou probl�my a máme tu škared�ho zabijáka, pár vystrašených vojáků, 4 chudáky a jednoho Mengeleho s vyvinutou asistentkou v tajn�m spletit�m komplexu, ve kter�m tiká bomba.
alt
Horor / Thriller
Velká Británie / Německo, 2004, 85 min

Obsah:

Londýn. Půlnoc. Chladný zimní večer. Kate (Franka Potente) nemůže sehnat taxi, a proto zamíří na metro. Když mírně opilá čeká na poslední vlak, na chviličku jí spadne hlava... a když se probudí, zjistí, že není sama. V panice se pokusí ut�ct, ale metro mezitím zamkli. V tu chvíli přijede vlak a Kate, stále ještě nervózní, nastoupí. V soupravě je zdá se jediným cestujícím. Její úleva se však změní v děs, když uprostřed tunelu vlak zastaví a její vagon se ponoří do tmy. To, co číhá v černočern�m bludišti metra, je něco nepředstaviteln�ho. Něco, co nazývá skrytou laboratoř domovem... Něco, co nechce nechat Kate na pokoji. Metro je děsivým seskokem do temn�ho podzemí Londýna, noční můrou ukazující krajní meze hol�ho přežití.
alt
Horor
Irsko, 2006, 86 min

Obsah:

Několik amerických teenagerů dychtících po dobrodružství dorazí do Irska, aby zde pod dohledem zkušen�ho guru Jakea zakusili trip sv�ho života. V euforii však přestanou dbát jeho varování a zkonzumují zvláště nebezpečný druh. Nevyzpytateln� houbičky rozjedou hrůzn� halucinace, v nichž přátel� atakují děsivá monstra. Když krvavý masakr skončí, je jasn�, že několik kamarádů už se z toho výletu nikdy nevrátí.
alt
Horor / Thriller / Drama / Mysteri�zn�
USA, 2005, 90 min

Obsah:
13. listopadu 1974 obdržela policie š�len� telefon�t, kter� je zavedl do Ocean Avenue 112 v Amityville, Long Island. Uvnitř rozlehl�ho domu se jim naskytla děsiv� sc�na - cel� rodina DeFeov�ch byla zavražděna. V n�sleduj�c�ch dnech se Ronald DeFeo, Jr. přiznal k tomu, že postupně zastřelil sv� rodiče a čtyři sourozence, a tvrdil, že hlasy v domě ho vedly ke sp�ch�n� těchto hrůzn�ch vražd. O rok později se George a Kathy Lutzovi a jejich děti stěhuj� do tohoto domu a věř�, že bude jejich vysněn�m domovem. Ale kr�tce pot�, co se zabydl�, začnou se d�t podivn� a nevysvětliteln� věci, ze všech koutů domu se oz�vaj� podivn� hlasy
alt
Horor / Komedie
USA, 2008, 96 min

Obsah:
Skupinka voj�ků je povol�na, aby v�zkumnou laboratoř zbavila krvež�zniv�ch zombie, kter� se z tamějš�ch lid� staly n�sledkem nepoveden�ho pokusu. Jeden z voj�ků je však kousnut a ut�k� z are�lu. Dost�v� se do stript�zov�ho klubu, kde se později změn� v zombie a za�toč� na jednu z pracovnic. Z t� se tak� stane zombie, jenže na rozd�l od jin�ch nahnil�ch "kolegů" je nad�le schopn� norm�lně přem�šlet a tak d�l vykon�v� svou pr�c�. Muže t�m dost�v� do varu, jelikož jako zombie stript�rka je mnohem v�šnivějš� a divočejš�, avšak je tu jeden probl�m – a to ten, že j� sv� z�kazn�ky.
 
Sleduj Zdarma