Sleduj Zdarma

Sleduj Zdarma

Animované

...:::| Kult hákového kříže |:::...

alt
Drama / Thriller
USA, 1998, 119 min

Obsah:
Derek Vinyard (Edward Norton) byl šťastn�m člověkem. Rodina držela pohromadě a ve škole patřil k nejlepš�m. Pak ale přišel zlom jeho života, když mu jeho otce, kter� byl profesion�ln�m hasičem zastřelili při pr�ci v černosšsk�m ghettu. To Dereka přesvědčilo o tom, aby se stal neonacistick�m stoupencem. V t�to skupině stoupal v�š a v�š, až se dostal na vel�c� post pod největš�ho š�fa Camerona (Stacy Keach), kter� všechny sv� rozkazy ze strachu před polici� vyd�val přes Dereka. Když se mu v noci skupina černochů snažila ukr�st auto, tak dva z nich zastřelil. Dostal se na tři roky do vězen�, kde konečně pochopil i z�porn� str�nky t�to organizace. Po n�vratu z vězen� však na něj čekalo dalš� nemil� překvapen�. Neonacistick� n�zory začal vyzn�vat i jeho mladš� šestn�ctilet� bratr Danny (Edward Furlong). Derek zač�n� ch�pat, že n�vrat do norm�ln�ho života nebude ž�dn� slast, zvl�ště pokud mu jeho star� ide�ly připom�n� i spousta tetov�n�.

N�tačen� filmu bylo celou dobu prov�zeno spory mezi Edwardem Nortonem a režis�rem Tonym Kayem, kter� se o něm po n�tačen� vyj�dřil jako o narcistn�m hajzlovi. Spory se však přenesly i do střižny, kde se režis�r tr�pil v�ce než půldruh�ho roku. V konečn�m efektu však film vynesl Edwardu Nortonovi nominaci na Oscara za hlavn� roli.� a
Žádné komentáře
 
Sleduj Zdarma